Söz Ovçusu

Söz Ovçusu

开发商:Fugo Games

4.4

100,000+人安装

截图

 • Söz Ovçusu 游戏截图1
 • Söz Ovçusu 游戏截图2
 • Söz Ovçusu 游戏截图3
 • Söz Ovçusu 游戏截图4
 • Söz Ovçusu 游戏截图5

标签

文字

详情

**Dünyanın hər yerindən qeydiyyatdan keçmiş 50.000.000 oyunçu
**Dünyanın 20-dən çox ölkəsində "Pulsuz Əlavələr" və "Oyun" kateqoriyalarında 1-ci yerdə

***İndi isə***

Söz Ovçusu yeni dizayn və funksiyalarla qayıdıb..

Yep-yeni dizaynı ilə daha təravətli görünüşə malikdir
İstifadəçi interfeysi daha dinamik və faydalıdır,
Reklamlarla üzləşmədən oynamaq seçimi
Xal topda və reytinqdə nəzərəçarpan dəyişikliklər,
Reytinq sisteminin əhəmiyyəti daha da artıb
Mövsüm sisteminin tətbiqi ilə yeni məqsədlər

Və daha nələr, tezliklə...


Söz Ovçusu'nu uğurlu oyuna çevirən bütün oyunçularımıza dərin minnətdarlığımızı bildiririk
**Dünyanınhəryerindənqeydiyyatdankeçmiş50.000.000oyunçu
**Dünyanın20dənCOXölkəsində “PulsuzƏlavələr” və “奥云” kateqoriyalarında1-Clyerdə

*** INDIisə***

SOZOvçusu耶尼dizaynvəfunksiyalarlaqayıdıb..

是的,耶尼dizaynıilə达哈təravətligörünüşəmalikdir
İstifadəçiinterfeysi达哈dinamikvəfaydalıdır,
Reklamlarlaüzləşmədənoynamaqseçimi
XAL topdavəreytinqdənəzərəçarpandəyişikliklər,
Reytinq sistemininəhəmiyyəti达哈达artıb
Mövsümsisteminintətbiqiilə耶尼məqsədlər

Və达哈nələr,tezliklə...


SOZOvçusu'nuuğurluoyunaçevirənbütünoyunçularımızadərinminnətdarlığımızıbildiririk

新版本特征

- Kiçik səhvlər aradan qaldırıldı

详细信息

下载包大小:

版本号:

6.1.0

更新日期:

2018年2月12日

用户评价

 • 头像
      发布于2019-09-20 08:08:02
  4.3
  Söz Ovçusu是一款非常有活力的游戏,主要是内容非常多样,游戏不太大,但涉及很多因素,游戏玩得停不下来
  华为麦芒5
 • 头像
  删除回忆 发布于2019-09-20 08:12:02
  4.5
  说实话,Söz Ovçusu这游戏氪金归氪金。但是游戏质量做的没有你们说的那么差吧,就算是大多数人都感觉还是不错的吧。
  小米8
 • 头像
  幸福美满 发布于2019-09-20 08:14:01
  5.0
  刚进入Söz Ovçusu这游戏的时候,看到了这个游戏画面,着实惊艳了我一把,这个游戏的画面真的很精美,最重要的一点是,这款游戏不怎么肝,玩起来也不会很累,总体还是值得玩的。
  OPPO R9m

使用OurPlay客户端下载


扫码下载OurPlay

自动配置GMS基础套件

便捷下载全球好游戏及好应用

免费支持网络加速服务

更丰富的社区形态及好友圈

分享

微信扫一扫,点击分享

预约提醒

亲爱的玩家,当游戏开放时,我们会第一时间通知您来下载体验哦~