Söz Ovçusu

Söz Ovçusu

开发商:

4.4

100,000+人安装

截图

  • Söz Ovçusu 游戏截图1
  • Söz Ovçusu 游戏截图2
  • Söz Ovçusu 游戏截图3
  • Söz Ovçusu 游戏截图4
  • Söz Ovçusu 游戏截图5

标签

文字

详情

**Dünyanın hər yerindən qeydiyyatdan keçmiş 50.000.000 oyunçu
**Dünyanın 20-dən çox ölkəsində "Pulsuz Əlavələr" və "Oyun" kateqoriyalarında 1-ci yerdə

***İndi isə***

Söz Ovçusu yeni dizayn və funksiyalarla qayıdıb..

Yep-yeni dizaynı ilə daha təravətli görünüşə malikdir
İstifadəçi interfeysi daha dinamik və faydalıdır,
Reklamlarla üzləşmədən oynamaq seçimi
Xal topda və reytinqdə nəzərəçarpan dəyişikliklər,
Reytinq sisteminin əhəmiyyəti daha da artıb
Mövsüm sisteminin tətbiqi ilə yeni məqsədlər

Və daha nələr, tezliklə...


Söz Ovçusu'nu uğurlu oyuna çevirən bütün oyunçularımıza dərin minnətdarlığımızı bildiririk
**Dünyanınhəryerindənqeydiyyatdankeçmiş50.000.000oyunçu
**Dünyanın20dənCOXölkəsində “PulsuzƏlavələr” və “奥云” kateqoriyalarında1-Clyerdə

*** INDIisə***

SOZOvçusu耶尼dizaynvəfunksiyalarlaqayıdıb..

是的,耶尼dizaynıilə达哈təravətligörünüşəmalikdir
İstifadəçiinterfeysi达哈dinamikvəfaydalıdır,
Reklamlarlaüzləşmədənoynamaqseçimi
XAL topdavəreytinqdənəzərəçarpandəyişikliklər,
Reytinq sistemininəhəmiyyəti达哈达artıb
Mövsümsisteminintətbiqiilə耶尼məqsədlər

Və达哈nələr,tezliklə...


SOZOvçusu'nuuğurluoyunaçevirənbütünoyunçularımızadərinminnətdarlığımızıbildiririk

新版本特征

- Kiçik səhvlər aradan qaldırıldı

详细信息

下载包大小:

版本号:

6.1.0

更新日期:

2018年2月12日

用户评价

海外版本
国内用户需要通过OurPlay平台下载及加速!


扫码下载OurPlay

国内唯一海外游戏及应用下载平台

自动配置谷歌套件

全球游戏及应用便捷下载

全球网络免费加速

分享

微信扫一扫,点击分享

预约通知

亲爱的玩家,当游戏开放时,我们会第一时间通知您来下载体验哦~

预约通知

亲爱的玩家,当游戏开放时,我们会第一时间通知您来下载体验哦~

微信扫码预约